Ochrana dat

Žádáme jen o zpřístupnění této osobních informací, podle kterých musíme splnit požadované služby (výrobky a zboží prodeje, kampaňové listy) absolutně. Vaše osobní údaje budou považovány za důvěrné a nebudou zpřístupněny třetím stranám. Při ukládání vašich osobních údajů, přístupové systémy se používají v poslední generaci, na ochranu předneoprávněným přístupem jak je to možné.


Vždy máte právo na bezplatné informace, opravu, blokování a výmaz osobních údajů.Můžete nás kontaktovat v této věci e-mailem nebo poštou kontakt na H. a J. SteinerGmbH, Oberndorferstraße 54,-Purgstall 3251. Toto právo je omezeno pouze tehdy, pokud můžeme pozastavit odstranění k ochraně našich práv.

Google Analytics:
Tato stránka používá Google Analytics, Web Analytics poskytovanou společností Google Inc ("Google"). Google Analytics využívá soubory cookie, textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu používání této webové stránky.Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetněvaší IP adresy) se přenáší na server Google v USA a tam uloženy. Google bude užívat těchto informací vyhodnotit vaše používání webové stránky a vytváření zpráv o činnosti pro webové stránky provozovatelů internetových stránek a poskytování další aktivity webových stránek a internetových služeb souvisejících. Kromě toho může společnost Google také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávat tyto informace jménem Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení ve vašem prohlížeči, bychom však zdůraznit, že lze použít vtomto případě ne všechny funkce tohoto webu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to z výše uvedených způsobů, a pro tento účel.